Dzień: 2022-11-09

Stawiamy na rozwój!

Stawiamy na rozwój!

Wszechstronny rozwój naszych wychowanek jest naszym priorytetem. Poprzez proponowane zajęcia popołudniowe, staramy się wzbogacić możliwie każdą sferę życia naszych podopiecznych, zarówno intelektualną, społeczno- emocjonalną, jak i oczywiście duchową. Dzięki wspólnym spotkaniom mamy szansę umacniać także poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa.