Miesiąc: grudzień 2020

Na czas świąteczny

Na czas świąteczny

Na piękny  czas świąt Bożego Narodzenia życzymy by wiara
w Boga  , który stał się człowiekiem była źródłem ufności, radości, siłą do twórczego pokonywania trudności.
W nowym 2021 Roku nieustającej nadziei, rozwoju
w miłości do siebie i bliźnich, zdrowia duszy
i ciała, wielu chwil pogodnych i błogosławionych na drodze
do szczęścia wiecznego …
Wszystkim naszym wychowankom,
ich rodzinom serdeczne życzenia składa siostra i panie wychowawczynie.