Kontakt

Masz pytania?
E-mail: bursa.boromeuszki@gmail.com

                  Zadzwoń do nas!
kom. 696-481-236
tel. 33 858-15-96

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bursa dla Młodzieży Żeńskiej w Cieszynie, Górny Rynek 6, 43-400 Cieszyn

  2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych – kontakt@bursacieszyn.pl

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

   

  Bursa dla Młodzieży Żeńskiej prowadzona
  przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
  św. Karola Boromeusza
  ul. Górny Rynek 6
  43-400 Cieszyn

  Nr konta bankowego :

  Bank PEKAO 91 1240 1170 1111 0010 8399 4705