Kolęda 2024

Coroczne odwiedziny duszpasterskie odbyły się w bursie 3 stycznia i były okazją do wspólnej modlitwy. Ojciec przeszedł z wszystkimi dziewczynami po ich pokojach i wszystkich pomieszczeniach bursy. Każda mieszkanka danego pokoju przyjęła Ojca w swoich progach, ten pobłogosławił i poświęcił pokój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.