Okres Wielkiego Postu

Środa Popielcowa, przypadająca w tym roku 22 lutego, rozpoczęła w Kościele katolickim trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Dla wiernych jest on wezwaniem do pokuty i przemiany życia, to znaczy wewnętrznego nawrócenia. Dlatego też od tego momentu również w naszej społeczności bursowej rozpoczynamy symboliczne nawracanie i przygotowanie się na największe święta w tradycji chrześcijańskiej. Pomaga nam w tym zdrapka wielkopostna, która zawiera szereg zadań i postanowień często względem drugiego człowieka. W tym czasie zaprzestajemy wszelkich zabaw, głośnej muzyki, a nasze wspólne spotkania dotyczą wychowania, rozwoju, rozpoczynamy też wszelkie inicjatywy związane z tworzeniem dekoracji wielkanocnych oraz kartek okolicznościowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.